การตรวจสอบสะพานด้วย Azure Remote Rendering และ HoloLens

Reimagine bridge inspection with Azure Remote Rendering and HoloLens

การดูแลซ่อมบำรุงสะพานจะเป็นอย่างไรกับเทคโนโลยี Mixed Reality ด้วย HoloLens2 (HL2) และ Azure Remote Rendering (ARR)

หมายเหตุ บทความนี้ทางผู้เขียนได้ฟังและสรุปมาให้ไม่ได้แปลจากเนื้อหาแต่เขียนมาตามความเข้าใจของงานนี้

ในการดูแลและตรวจสอบสะพานขั้นตอนปกติทั่วไป จะต้องให้คนมาโหนเชือกโรยตัวหรือนั่งเคลนรถยกแล้วใช้ตาสังเกตและถ่ายรูปดูรอยแตกของสะพาน (crack)

ปัญหาหลัก ๆ คือสะพานที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมาก และต้องใช้วิศวกรภาคสนามจำนวนมาก เลยได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานขึ้นมาใหม่

การตรวจสอบสะพานจะมีการถ่ายรูปความละเอียดสูงจำนวนมากและทำการขยายภาพเพื่อหาความเสียหายจากการสึกหรอทั่งการปรับภาพให้เป็นสีขาวดำ เพื่อให้สังเกตรอยแตกได้ง่ายยิ่งขึ้น

การนำ HoloLens2 มาใช้ในงานภาคสนามจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบสะพานว่าเกิดอะไรขึ้น

การตรวจสอบดังกล่าวได้ใช้เทคโนโลยี HoloLens และ Azure Remote Rendering สำหรับการแสดงแบบ 3 มิติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่ออฟฟิศได้ง่ายยิ่งขึ้น

และนี่คือแนวคิดของ Digital Twin คือการที่มีโมเดลจำลอง 3 มิติ ในคอมพิวเตอร์ โดยจำลองจากสะพานจริง ๆ ในภาคสนามเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหาและรอยแตกที่เกิดขึ้นจริงของสะพาน อีกทั้งเรายังสามารถตรวจสอบวัดความยาวจริง ๆ ของรอยแตกได้อีกด้วย

อีกทั้งเรายังลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากกว่า 10% ซึ่งเยอะมากเมื่อเทียบกับการตรวจสอบหลาย ๆ สะพานด้วยกัน

ความเห็นผู้เขียนบทความนี้

จะใช้ Drone ในการเก็บข้อมูลและนำรูปถ่ายมา process ด้วยเทคนิค Photogrammetry ให้เป็นไฟล์ mesh 3D เพื่อให้สามารถนำแบบจำลอง 3 มิติ ดังกล่าวเข้าไปประมวณผลบน HoloLens2 แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้าน performance ของการ render polygon บน HoloLens2 จำให้มีการนำ Azure Remote Rendering เข้ามาช่วยการการประมวณผลทำให้สามารถดู ไฟล์ของสะพานได้

หมายเหตุ เทคโนโลยี Photogrammetry หรือรูปถ่ายจากโดรน จะมีความแม่นยำในระบบ 2-3 ซม. แต่ถ้านำโดรนติดกล้อง Lidar หรือ Laser Scan ขึ้นไปเก็บข้อมูลจะทำให้มีความแม่นยำในระดับ มม. แต่ วิธีการดังกล่าว อาจไม่สะดวกเท่าการใช้งานด้วยการใช้เทคโนโลยี Photogrammetry

Don Vogen VP, Road & Rail Asset Management, Bentley Systems

Jennifer Wells,P.E., State Bridge Inspection Engineer, Minnesota Department of Transportation

Barritt Lovelace, P.E., Director of UAS,Artifical Intelligence and Reality Modeling, Collins Engineers